Beteendekonsultation

◦ Inget problem är för stort eller smått ◦

För dig som vill ha professionell hjälp med problembeteenden.

Information

Helhetstänk

Det är viktigt att jobba med ett förebyggande helhetstänk och du kommer få verktyg för att jobba med saker som ligger till grund för problemet.

Vi börjar inte jobba i situationerna där problemet uppstår utan vi jobbar med saker runt omkring för att du och din hund ska få hjälp i de problematiska situationerna. Om vi enbart skulle jobba med problemet där det uppstår får vi endast en kortvarig lösning (så kallad quick fix) på problemet där och då, men det är inte en långsiktig lösning som håller i längden.

Individanpassning

Du får individanpassad och professionell hjälp för just dig och din hund. Jag jobbar alltid med en fot i vetenskapen och en i praktiken.

Vi arbetar inte med bestraffningar utan istället arbetar vi med beteendeförändringar från grunden genom att bland annat förändra hundens känslor, upplevelser och vardag - allt för att ni ska få en ordentlig och gedigen lösning på just ert problem.

Vi samarbetar med Hälsinge Smådjursklinik som remitterar beteendeproblem till oss och vi hjälper er gärna med kontakt till dem om ditt djur behöver undersökas.

Kompetens

Du får hjälp av Nathalie som är utbildad etolog. En etolog är expert på djurens beteenden och orsakerna kring det så i ett mer vardagligt tal skulle man kunna säga att jag är hundbeteendevetare.

Nathalie är medlem i
Sveriges Akademiska Etologer och Etolog.se

På grund av hög arbetsbelastning och en pågående vidareutbildning har vi just nu inte möjlighet att ta oss an nya beteendekonsultationer.

Har du en pågående eller avslutad beteendekonsultation och vill boka in uppföljnings- eller extraträff? Skicka ett mail så ordnar vi det!
Konsultation på distans

Konsultation på distans

Beteendekonsultationer på distans sker antingen via videosamtal (zoom) eller telefon.

Startpaket konsultation på distans
Två träffar (30 min/träff) via telefon eller videosamtal (zoom) inkl. skriftlig sammanställning

På första träffen gör vi en bakgrundskontroll samt går igenom problematiken och pratar om olika lösningar och tips.

På uppföljningsträffen går vi igenom hur det har gått sedan förra träffen samt pratar mer om vidare åtgärder, tips & råd. Uppföljningsträffen bokas efter överenskommelse, men ska ske inom tre månader från första träffen för att ingå i paketpriset.

En träff på distans
En träff (30 min) inkl. skriftlig sammanfattning

Vi går igenom problematiken samt pratar om olika lösningar och råd.

Uppföljningsträffar på distans
En träff (30 min) inkl. skriftlig sammanfattning

Om du vill ha fler träffar än de två som ingår i startpaketet kan du köpa till fler träffar inom loppet av tre månader sedan senaste träffen till ett förmånligare pris.

Om du har köpt startpaketet och ska boka in uppföljningsträffen som ingår i det kan du boka det här kostnadsfritt.

Boka

Konsultation på plats

Konsultation på plats

Beteendekonsultationerna på plats hos oss sker i första hand i vår lokal på Utjordsvägen 11 i Gävle (Sörby Urfjäll). Om problemet är av sådan art att konsultation ska ske på annan adress tillkommer kostnad för restid (efter överenskommelse) samt reseersättning (18:50 kr/mil).

Observera att konsultationer på annan adress endast sker efter överenskommelse. Kontakta mig via mail eller telefon för att boka in det.

Startpaket beteendekonsultation på plats
Tre fysiska träffar inkl. skriftlig sammanställning

Konsultationen börjar med en träff på 30 minuter där vi pratar igenom problemet ordentligt, går igenom er målsättning samt diskuterar olika idéer på upplägg. Efter denna träff får du en sammanställning på vad vi pratat om eventuella tips/önskemål på vad du kan göra innan kommande träffar. Obs! Den första träffen (30 min.) kan även tas via videosamtal på zoom eller telefon om så önskas.

Därefter har vi två träffar (cirka 1 timme/träff) där vi jobbar med lösningar och idéer för problemet och efter dessa träffar skriver vi ned vad vi kommer fram till som t.ex. lite grundläggande om vad problemet kan bero på samt tips och råd och mailar till dig.

Under utredningen finns vi också givetvis tillgängliga via mail så att du kan höra av dig om det uppstår några funderingar.

I startpaketet ingår totalt tre träffar (en på 30 min och två stycken på 1 timme/träff). När du bokar startpaketet kan du boka in dag och tid för de två första träffarna direkt. Den tredje träffen bokar vi sedan in efter överenskommelse då det är väldigt individuellt hur lång tid mellan träffarna som är lagom.

En träff på plats
En fysisk träff (1 timme) inkl. skriftlig sammanställning

Vi ses ett tillfälle (1 timme) där du får tips och råd för ert problem.

Generellt blir inte problemet löst efter en träff, men om problemet inte är alltför komplext kan ni komma långt genom att arbeta med råden du får.

Uppföljningsträffar på plats
En fysisk träff (1 timme) inkl. skriftlig sammanställning

Om du vill ha fler träffar efter de tre som ingår i startpaketet kan du köpa till fler träffar inom loppet av tre månader sedan senaste träffen till ett förmånligare pris.

Om du har köpt startpaketet och ska boka in uppföljningsträffarna som ingår i det kan du boka det här kostnadsfritt.

Boka

Villkor

• Du får en bekräftelse på din förfrågan via mail inom två arbetsdagar med förslag på upplägg och pris. Vid ledighet/röda dagar kan svarstiden vara längre. Ditt svar på bekräftelsen blir din beställning. Kontrollera skräpposten om du inte fått svar.
• Från att du har gjort beställningen har du 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Detta ska då meddelas skriftligen via mail.
• Betalning ska vara oss tillhanda innan konsultationen påbörjas om inte annat avtalats.
• Vid utebliven betalning kan betalningsärendet lämnas över till inkasso.
• Vid påbörjad konsultation gäller inte ångerrätten och erlagd betalning återbetalas ej.
• En vanlig orsak till problembeteenden är smärta eller sjukdom. På grund av detta kan du bli ombedd att undersöka din hund hos veterinär/fysioterapeut/kiropraktor innan eller under en beteendekonsultation. Om du ombeds göra detta ska detta göras innan beteendekonsultationen påbörjas/fortgår. Väljer du att inte göra detta kan konsultationen avbrytas och ingen återbetalning ges.
• Beteendekonsultationerna görs på plats hos Hundia Gävle. Om problemet är av sådan art att konsultation sker på annan adress tillkommer restid och reseersättning (18,50 kr/mil).
• Vid eventuell tvist kommer vi rätta oss efter ARN:s rekommendation.
• Strikt hundägaransvar gäller. Det är hundägarens eget ansvar att ha gällande försäkring för händelser där hunden är inblandad. Hundia Gävle frånsäger sig allt ansvar.